Koplopers van morgen: online gastles met talenten binnen de varkenshouderij!

25-01-2021

Vorige week hebben wij een online gastles verzorgd voor leerlingen varkenshouderij, niveau 4, leerjaar 3, van het #Citaverde college en #Helicon opleidingen.

Hoewel we natuurlijk allerliefst deze leerlingen hadden ontvangen en rondgeleid in onze showroom en productiefaciliteiten, hebben we het over een andere boeg gegooid! We kozen voor een online gastles met als thema ‘welke eisen stellen zeug en biggen aan hun omgeving?’. Uiteraard aangevuld met hoe wij daar als ‘leading partner’, adviseur en producent varkenshuisvesting en stalinrichting op inspelen met ons productassortiment. Dit productassortiment bestaat deels uit eigen productie en deels uit gerenommeerde producten van onze partners cq. leveranciers.

De online gastles bestond dus voornamelijk uit het ‘verkopen’ van kennis, i.p.v. stalinrichting. Een missie waar we volgens de leerlingen en de begeleidende docent in zijn geslaagd, te meten aan de actieve deelname en het aantal kritische vragen die zij stelden. Door middel van een heuse kennis quiz (‘petje op, petje af’) hebben we ook daadwerkelijk deze actieve bijdrage kunnen meten en een prijswinnaar kunnen aanwijzen. Deze krijgt een strokoker thuisgestuurd. Een mooie link met het thema van de gastles, welke eisen stelt een big aan zijn/haar omgeving. Want hokverrijking maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit.

Voor meer informatie of bij interesse in een (online) gastles of excursie, verwijzen wij u graag naar onze collega’s van Stal-techniek: verkoop@coppensstal.nl of 040-208 20 70.

Deel dit bericht

Heijerdijk 1 - 5563 BP Westerhoven
T: 040 208 20 70
info@coppensstal.nl

Storingsnummer Coppens Stal-techniek
T: 040 204 98 68

Coppens Stal-techniek BV
Handelsregister Eindhoven 72600233

Vertegenwoordigers Rundvee


T: 040 204 44 00
E: verkoop@coppensagri.nl

Vertegenwoordigers Varkens

Arnold Veldman
T: 040 208 20 70
E: verkoop@coppensstal.nl

John van Loon
T: 040 208 20 70
E: verkoop@coppensstal.nl