Nederland én de rest van de wereld heeft onze boeren nodig!

29-06-2022

De Coppens Groep is sinds jaar en dag een belangrijke toeleverancier voor de varkens- en rundveehouderij. Bovenal delen we dezelfde passie voor het vak en zijn we trots op onze boeren. Daarom steunen wij de sector door ons openlijk uit te speken tegen de voorgenomen stikstofreductieplannen van onze regering. Deze plannen van het kabinet Rutte-IV zijn onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongewenst. Ze zijn een regelrechte aanval op boerengezinnen en het platteland. Wij roepen hen daarom ook op om meer oog hebben voor de agrarische praktijk en de impact die de voorgestelde plannen hebben op deze ondernemers en hun gezinnen.

De agrarische sector neemt al jaren de regie wanneer het gaat over vooruitgang, investeringen en technische innovatie. Alle betrokken partijen zijn gebaat bij realistische voorstellen en oplossingen op het gebied van klimaat, bodem, water en lucht, inclusief stikstof. Rigide opgelegde doelen verstoren het investerings- en innovatieproces.

Deel dit bericht

Heijerdijk 1 - 5563 BP Westerhoven
T: 040 208 20 70
info@coppensstal.nl

Coppens Stal-techniek BV
KVK-nummer: 72600233